Política de Privacitat | Avís Legal

Titular de la web i dades de contacte

https://www.diferentdesign.com/, és un domini en Internet titularitat de «Diferent Design» (d’ara en avant DIFERENT DESIGN. CIF 33953670 i direcció diferentdesign.es Carrer Amalrich 35, Sant Vicenç de Torelló, 08571, Barcelona. Pot posar-se en contacte amb nosaltres per correu electrònic a info@diferentdesign.com)

Condicions d’ús de la web

Les presents condicions d’ús regulen l’accés a aquesta web per part dels amics/ as i usuaris/as de «diferent design» i altres usuaris d’Internet. Pel només fet d’utilitzar aquesta web, l’usuari manifesta la seua acceptació sense reserves aquestes condicions d’ús. Diferent design es reserva el dret unilateral de modificar les presents condicions d’ús de la web. La prestació del servei d’aquest web i aquestes condicions d’ús es regeixen per la Llei espanyola. Les parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que poguera correspondre’ls, acorden sotmetre’s a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals Espanyols.

Limitació de responsabilitat

El contingut d’aquesta web és de caràcter general i té una finalitat i uns efectes informatius. No obstant això, es recomana accedir mitjançant usuari i contrasenya, que dóna la possibilitat de tramitar en línia la inscripció com a soci/a de l’Associació o per a qualsevol de les activitats que aquesta organitze.

Diferent design rebutja tot tipus de responsabilitat derivada de qualsevol informació no elaborada per ella mateixa o no publicada de forma autoritzada per ella sota el seu nom. Així mateix, rebutja la responsabilitat que es derive de la mala utilització dels continguts per tercers, i es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, limitar-los o bloquejar-los, de manera temporal o definitiva. L’usuari exonera diferent design de qualsevol responsabilitat que poguera derivar-se de les interrupcions de disponibilitat de la pàgina web, ja siga per mal funcionament d’aplicacions o del servidor web, de les infraestructures de comunicacions, o del programari i maquinari utilitzat per a la navegació.

Aquesta web inclou enllaços a altres webs. Diferent design declina qualsevol responsabilitat relacionada amb l’accés i utilització dels enllaços a altres webs.

Propietat intel·lectual i industrial

La totalitat d’aquesta web es troba protegit per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial. Els drets d’autor sobre aquests continguts corresponen en exclusiva diferent design, llevat que s’indique el contrari. L’usuari reconeix que l’ús dels continguts queda estrictament limitat a finalitats personals pròpies de l’usuari i que la reproducció, distribució, comunicació o transformació d’aquestes obres, que no es trobe expressament autoritzada, constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual. L’usuari s’obliga a usar els continguts de manera diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstindre’s de suprimir, eludir o manipular el «copyright» i altres dades identificatives dels drets de diferent design o dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualssevol mecanismes d’informació que pogueren incloure en els continguts. Així mateix, l’usuari s’abstindrà d’emprar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través de la web per a remetre publicitat, comunicacions amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seua finalitat, així com a abstindre’s de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació. https://www.diferentdesign.com/ és un domini registrat per diferent design. No pot ser utilitzat, excepte si s’ha obtingut autorització expressa prèviament, en connexió amb altres productes o serveis que no siguen de diferent design si pot causar confusió entre els nostres usuaris o descrèdit de diferent design.

Aportacions dels usuaris

Excepte en el supòsit d’acord particular diferent, les aportacions (textos, fotografies, dibuixos, etc.) que els usuaris de l’entorn facen a aquesta web implicaran la cessió automàtica del dret d’imatge i dels drets de reproducció, distribució, comunicació o adaptació dels continguts entregats, en un àmbit geogràfic mundial i per un període indefinit. Aquesta cessió permetrà utilitzar el material en el propi entorn (per a dur a terme les finalitats que van motivar la recollida), així com l’autorització per a incorporar aquests continguts en tots aquells suports, que permeten una activitat de promoció, arxiu o investigació de la web per part dels seus propietaris.

Política per a enllaçar a aquesta web

Si qualsevol usuari, entitat o pàgina web desitjara establir algun tipus d’enllaç amb destinació a la web de diferent design haurà d’atindre’s a les següents condicions:

L’enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de portar a l’usuari a la pròpia direcció de diferent design i ha d’abastar completament tota l’extensió de la pantalla de la pàgina inicial. En cap cas, excepte autorització expressa i per escrit de diferent design, la pàgina que realitze l’enllaç podrà reproduir de qualsevol manera el web de SITT, incloure’l com a part del seu web o dins d’un dels seus marcs sobre qualsevol de les pàgines o continguts del present lloc web. No s’inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre les pàgines d’aquesta web o els serveis que s’ofereixen.

L’enllaç (excepte aquells signes que formen part del mateix híper-enllaç a la pàgina) no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a diferent design. En cap concepte, la diferent design serà responsable dels continguts o serveis posats a la disposició del públic en la pàgina web des de la qual es realitze el *hiperenlace, ni de les informacions o manifestacions s’incloguen.

Política de privacitat i protecció de dades

Per a navegar per la web no és necessari realitzar cap registre previ d’usuari ni facilitar cap dada de caràcter personal. Únicament en el cas d’emplenament d’un formulari o enviament d’un correu electrònic, serà obligatori facilitar una sèrie de dades. Quan siga sol·licitat l’emplenament d’un formulari en el qual es recullen dades de caràcter personal, s’informarà l’usuari de la finalitat del tractament i de la possibilitat del titular de les dades d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seues dades. L’usuari haurà d’emplenar els formularis amb dades vertaderes, exactes, complets i actuals. En cas que l’usuari introduïsca dades corresponents a una altra persona, s’entendrà que té consentiment exprés per a això d’aquesta persona, i que aquesta ens atorga autorització per a realitzar el tractament descrit. L’usuari serà l’únic responsable de qualsevol mal o perjudici, directe o indirecte que poguera ocasionar a qualsevol persona a causa de l’emplenament del formulari amb dades falses, inexactes, incomplets o no actualitzats. L’usuari haurà de comunicar qualsevol modificació en les dades proporcionades amb la finalitat de mantindre les seues dades degudament actualitzades.

Analítiques web

Aquesta pàgina web utilitza diverses analítiques per a conéixer la forma en què és buscada, accedida i utilitzada pel públic. Aquestes analítiques poden implicar la recopilació de dades de caràcter personal com l’adreça IP, la localització de la connexió, la informació sobre el programari o maquinari de navegació, etc. Aquesta informació no s’associa als usuaris i s’utilitza amb la finalitat exclusiva d’obtindre informació estadística sobre l’ús de la web de l’empresa.

Google Analytics

Aquesta pàgina web utilitza Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l’oficina principal de la qual està en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, els Estats Units ( «Google»). Google Analytics utilitza «cookies», que són arxius de text situats en el seu ordinador, per a ajudar el website a analitzar l’ús que fan els usuaris de la web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús de la web (incloent la seua adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors dels Estats Units. Google usarà aquesta informació per compte nostre amb la finalitat de seguir la pista del seu ús de la web, recopilant informes de l’activitat del website i prestant altres serveis relacionats amb l’activitat de la web i l’ús d’Internet. Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així li ho requerisca la legislació, o quan dits tercers processen la informació per compte de Google. Google no associarà la seua adreça IP amb cap altra dada del qual dispose Google. L’usuari pot rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l’ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador, no obstant això, l’usuari ha de saber que si ho fa pot ser que no puga utilitzar plenament les funcions de la web. En utilitzar est la web l’usuari consent el tractament de les seues dades per Google en la forma i per s els fins indicats.

Close

Diferent Design

Tracte Personalitzat

Close

Sign in

Close

Cart (0)

Cart is empty No products in the cart.

Diferent Design

Tracte Personalitzat